ООО Carlsberg Azerbaijan

Баку
www.carlsbergazerbaijan.az
Сферы деятельности

Продукты питания

ООО Carlsberg Azerbaijan

Carlsberg Azerbaijan şirkəti haqqında məlumat

Carlsberg Group 1847-ci ildə danimarkalı Yakob Kristian Yakobsen (J.C. Jacobsen) tərəfindən təsis olunub və hal-hazırda dünyada ən iri pivə istehsalçılardan biridir. Şirkətin baş qərargahı Danimarkanın paytaxtı Kopenhagendə yerləşir. Carlsberg Group dünyanın üç iri regionunun – Qərbi Avropa, Şərqi Avropa və Asiyanın onlarla ölkəsində zavodlara sahibdir və onun məhsulları 150 ölkədə təqdim olunub. Şirkətin portfelində 140-dan çox pivə markası mövcuddur. Qrupun əməkdaşlarının ümumi sayı 42000-dən çoxdur.

 

“Carlsberg Azerbaijan” pivəbişirmə zavodu Azərbaycanın paytaxtından 10 kilometr məsafədə Xırdalan şəhərində yerləşir. 1969-cu ildə istismara buraxılıb. 1997-ci ildə zavod Group Castel fransız konserninin idarəçiliyinə ötürülmüş, 2008-ci ilin may ayında isə Carlsberg Group-un bir hissəsi olan Baltika şirkəti və Brasseries Internationales Holding (Eastern) Ltd (BIH Eastern) Baku-Kastel pivəbişirmə zavodunun alınmasında dair razılaşma imzalamışdır. Carlsberg Group-a gələcək inteqrasiya məqsədilə 2017-ci ilin fevral ayında zavodun adı “Carlsberg Azerbaijan”a dəyişdirilmişdir.

 

Information about Carlsberg Azerbaijan Company

Carlsberg Azerbaijan Azərbaycanda ən iri pivə istehsalçısıdır. Brend portfelimizə Xırdalan, Tuborg, Baltika, Əfsanə, 33 Export, Carlsberg, Garage Hard Lemon Drink, Квас Тарас, Krounenbourg Blanc 1664 və sairə məşhur pivə növləri daxildir.

The Carlsberg Group was founded in 1847 by the Danish Jacob Christian Jacobsen, and is currently one of the largest brewers in the world. The company's headquarters is located in Copenhagen, the capital of Denmark. Carlsberg Group has factories in dozens of countries in three major regions of the world - Western Europe, Eastern Europe and Asia, and its products are represented in 150 countries. The company's portfolio includes more than 140 beer brands. The total number of employees of the Group is more than 42,000.

The Carlsberg Azerbaijan brewery located in Khirdalan city was commissioned in 1969, 10 kilometers from the capital of Azerbaijan. In 1997, the plant passed into the ownership of a French concern Group Castel. In May 2008, Baltika, part of the Carlsberg Group and Brasseries Internationales Holding (Eastern) Ltd (BIH Eastern), signed an agreement to purchase the Baku-Kastel brewery. With the aim of further integration into the Carlsberg Group in February 2017, the plant was renamed Carlsberg Azerbaijan.

Carlsberg Azerbaijan is the largest beer producer in Azerbaijan. Our brand portfolio includes the following popular beers: Xırdalan, Tuborg, Baltika, Əfsanə, 33 Export, Carlsberg, Garage Hard Lemon Drink, Kvas Taras, Krounenbourg Blanc 1664 and others.

 

Информация о компании Carlsberg Azerbaijan

Carlsberg Group основана в 1847 году датчанином Якоб Кристиан Якобсеном (J.C. Jacobsen) и на данный момент является одним из крупнейших в мире производителей пива. Штаб-квартира компании расположена в Копенгагене, столице Дании. Carlsberg Group обладает заводами в десятках стран трех крупных регионов мира - Западной Европы, Восточной Европы и Азии и ее продукция представлена в 150 странах. Портфель компании насчитывает более 140 марок пива. Общее количество сотрудников Группы более 42000.

Пивоваренный завод Carlsberg Azerbaijan располагается в городе Хырдалан был введен в эксплуатацию в 1969 год, в 10 километрах от столицы Азербайджана. В 1997 году завод был передан в управление французского концерна “Group Castel”. В мае 2008 года компания «Baltika», являющаяся частью «Carlsberg Group» и «Brasseries Internationales Holding (Eastern) Ltd (BIH Eastern)» подписали соглашение о покупке пивоваренного завода «Baku-Kastel». Для продолжения интеграции в компанию «Carlsberg Group» в феврале 2017 года завод был переименован в «Carlsberg Azerbaijan».

 

Carlsberg Azerbaijan является крупнейшим производителем пива в Азербайджане. В наше портфолио брендов входят следующие популярные сорта пива, такие как Хырдалан, Туборг, Балтика 7, Балтика 9, Балтика 0, Кулер, Афсана, 33 Экспорт, Жигулевское, Ярпиво, Карлсберг, Холстен, Гараж, крепкий лимонный напиток, Квас Тарас, Кроуненбург Бланк 1664, Somersby, Karmi Cherry Sensual. Мы постоянно увеличиваем количество брендов каждый год.

Компания не разместила информацию об открытых вакансиях.